User:Talal AlBasha

From OWASP
Revision as of 19:13, 30 November 2010 by Talal AlBasha (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

OWASP Syria chapter leader طلال الباشا أمن تطبيقات الوب