Difference between revisions of "User:Mohd Fazli Azran"

From OWASP
Jump to: navigation, search
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
I was OSS lovers and like to collaborate with others to do xtvt about OSS events, seminars, conference and workshop. Join many OSS community and spread about OSS to public. Work as System Administrator almost 11 years and hold professional cert like MCP,MCITP,CEH,MCSE,ECSA,LPT,CISE, NCLA and LPIC and believe on OSS spirit "Sharing is Caring". Now making another interest into security for make awareness to public what is security can do for community. Volunteer at [http://fedoraproject.org/wiki/User:Fazli Fedora Ambassador] & [http://en.opensuse.org/User:Mfazliazran openSUSE Ambassador] and also [http://www.cybersafe.my/ambassador.html CyberSAFE Ambassador] from [http://www.cybersecurity.my/ CyberSecurity Malaysia]. Now active at [http://www.owasp.my Malaysia Chapter Leader] and [https://www.owasp.org/index.php/Global_Conferences_Committee Global Conference Committee]. Now held as Secretariat at OSDC.my (Open Source Developer Community Malaysia) that organize many open source events & seminar. Still study at Asia E University on Information Technology & Communication.
+
I was OSS lovers and like to collaborate with others to do xtvt about OSS events, seminars, conference and workshop. Join many OSS community and spread about OSS to public. Work as System Administrator almost 11 years and hold professional cert like MCP,MCITP,CEH,MCSE,ECSA,LPT,CISE, NCLA and LPIC and believe on OSS spirit "Sharing is Caring". Now making another interest into security for make awareness to public what is security can do for community. Volunteer at [http://fedoraproject.org/wiki/User:Fazli Fedora Ambassador] & [http://en.opensuse.org/User:Mfazliazran openSUSE Ambassador] and also [http://www.cybersafe.my/ambassador.html CyberSAFE Ambassador] from [http://www.cybersecurity.my/ CyberSecurity Malaysia].  
  
My Planning for OWASP Malaysia  
+
Now active at [http://www.owasp.org/index.php/Malaysia Malaysia Chapter Leader] and [https://www.owasp.org/index.php/Global_Conferences_Committee Global Conference Committee]. Now held as Secretariat at OSDC.my (Open Source Developer Community Malaysia) that organize many open source events & seminar. Still study at Asia E University on Information Technology & Communication.
  
*1) To increase our chapter to become OWASP members.  
+
My Planning for OWASP Malaysia :
 +
 
 +
*1) To increase our chapter to get be official OWASP members.  
 
*2) To collaborate as many others events for promoting OWASP
 
*2) To collaborate as many others events for promoting OWASP
 
*3) To get collaborative with local university to be OWASP members and adopt the OWASP education
 
*3) To get collaborative with local university to be OWASP members and adopt the OWASP education
 
*4) To get support by local developer and security professional on create new project for OWASP
 
*4) To get support by local developer and security professional on create new project for OWASP
  
OWASP.my community in Malaysia is a small community and not yet popular like others security community. To make it happen I need more activities to promote what is OWASP.my for and what the advantage can do with OWASP.my. So far I do many events with OSDC.MY and variety of Security Conference. In 2011 at last OWASP.my have a chance to organize 1st [https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Day_KL_2011 OWASP Day KL 2011] with collaboration with [http://www.unikl.edu.my University Kuala Lumpur] & [http://www.osdc.my OSDC.my]
+
OWASP.my community in Malaysia is a small community and not yet popular like others security community. To make it happen I need more activities to promote what is OWASP.my for and what the advantage can do with OWASP.my. So far I manage to get be partner, promotional and some of them help manage many events with OSDC.MY and variety of Security Conference. In 2011 at last OWASP.my have a chance to organize 1st [https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Day_KL_2011 OWASP Day KL 2011] with collaboration with [http://www.unikl.edu.my University Kuala Lumpur] & [http://www.osdc.my OSDC.my]
  
 
Hope OWASP Malaysia Local Chapter will kick off to spread security awareness to the Malaysian
 
Hope OWASP Malaysia Local Chapter will kick off to spread security awareness to the Malaysian
Line 14: Line 16:
 
== Bahasa Malaysia: ==
 
== Bahasa Malaysia: ==
  
Saya adalah pecinta OSS dan berminat untuk berkerjasama dengan yang lain untuk membuat sebarang xtvt berkaitan acara, seminar, persidangan dan bengkel. Menyertai kebanyakan Komuniti OSS dan memperkenalkan OSS kepada masyarakat. Bekerja sebagai Sistem Admin selama hampir 11 tahun dan mempunyai sijil profesional seperti MCP,MCITP,CEH, MCSE, ECSA, LPT, CISE, NCLA & LPIC dan mempercayai semangat OSS "Perkongsian adalah Muhibbah". Masakini mempunyai minat yang mendalam mengenai keselamatan IT untuk kesedaran pengguna kepada rakyat dan apa yang boleh dilakukan untuk komuniti keselamatan IT. Sukarelawan di [http://fedoraproject.org/wiki/User:Fazli Duta Fedora], [http://en.opensuse.org/User:Mfazliazran Duta openSUSE] dan [http://www.cybersafe.my/ambassador.html Duta CyberSAFE] dari [http://www.cybersecurity.my/ CyberSecurity Malaysia]. Menjadi aktif di OWASP sebagai [http://www.owasp.my Ketua Bahagian Malaysia] dan [https://www.owasp.org/index.php/Global_Conferences_Committee Ahli Jawatankuasa Persidangan Global]
+
Saya adalah pecinta OSS dan berminat untuk berkerjasama dengan yang lain untuk membuat sebarang xtvt berkaitan acara, seminar, persidangan dan bengkel. Menyertai kebanyakan Komuniti OSS dan memperkenalkan OSS kepada masyarakat. Bekerja sebagai Sistem Admin selama hampir 11 tahun dan mempunyai sijil profesional seperti MCP,MCITP,CEH, MCSE, ECSA, LPT, CISE, NCLA & LPIC dan mempercayai semangat OSS "Perkongsian adalah Muhibbah". Masakini mempunyai minat yang mendalam mengenai keselamatan IT untuk kesedaran pengguna kepada rakyat dan apa yang boleh dilakukan untuk komuniti keselamatan IT. Sukarelawan di [http://fedoraproject.org/wiki/User:Fazli Duta Fedora], [http://en.opensuse.org/User:Mfazliazran Duta openSUSE] dan [http://www.cybersafe.my/ambassador.html Duta CyberSAFE] dari [http://www.cybersecurity.my/ CyberSecurity Malaysia].  
  
Memegang jawatan sebagai Sekretariat di [http://www.osdc.my OSDC.My (Open Source Developer Community Malaysia)] yang terlibat dalam pengajuran pelbagai acara dan seminar. Masih lagi belajar di Asia E University dalam Teknologi Maklumat & Komunikasi.
+
Menjadi aktif di OWASP sebagai [http://www.owasp.org/index.php/Malaysia Ketua Bahagian Malaysia] dan [https://www.owasp.org/index.php/Global_Conferences_Committee Ahli Jawatankuasa Persidangan Global] Menjadi Sekretariat di [http://www.osdc.my OSDC.My (Open Source Developer Community Malaysia)] yang terlibat dalam pengajuran pelbagai acara dan seminar. Masih lagi belajar di Asia E University dalam Teknologi Maklumat & Komunikasi.
  
Perancangan saya untuk OWASP Malaysia
+
Perancangan saya untuk OWASP Malaysia:
  
*1) Untuk meningkatkan ahli OWASP.my untuk menjadi ahli rasmi OWASP.
+
*1) Untuk meningkatkan ahli OWASP.my menjadi ahli rasmi OWASP.
 
*2) Bekerjasama dengan pelbagai acara IT untuk mempromosikan OWASP.
 
*2) Bekerjasama dengan pelbagai acara IT untuk mempromosikan OWASP.
 
*3) Mendapatkan kerjasama dengan universiti tempatan untuk menjadi ahli rasmi OWASP dan menjadikan pendidikan OWASP dalam syllabus Universiti.
 
*3) Mendapatkan kerjasama dengan universiti tempatan untuk menjadi ahli rasmi OWASP dan menjadikan pendidikan OWASP dalam syllabus Universiti.
 
*4) Mendapatkan sokongan pembuat aplikasi tempatan dan profesional keselamatan mewujudkan projek baru untuk OWASP
 
*4) Mendapatkan sokongan pembuat aplikasi tempatan dan profesional keselamatan mewujudkan projek baru untuk OWASP
  
OWASP.My adalah komuniti yang masih muda dan memerlukan masa untuk bersaing dengan komuniti yang sedia ada. Untuk menjadikan ia sebagai kenyataan OWASP.my perlu proaktif mempromosikan OWASP dalam pelbagai acara dan persidangan keselamatan. Dalam masa ini banyak menyertai pelbagai cara dan keselamatan dengan OSDC.My dan pelbagai persidangan keselamatan. Pada tahun 2011 OWASP.my berpeluang mengadakan persidangan pertama [https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Day_KL_2011 OWASP Day KL 2011] dengan kerjasama dari [http://www.unikl.edu.m University Kuala Lumpur] & [http://www.osdc.my OSDC.my]
+
OWASP.My adalah komuniti yang masih muda dan memerlukan masa untuk bersaing dengan komuniti yang sedia ada. Untuk menjadikan ia sebagai kenyataan OWASP.my perlu proaktif mempromosikan OWASP dalam pelbagai acara dan persidangan keselamatan. Dalam masa ini saya banyak menyertai pelbagai cara dan keselamatan dengan OSDC.My dan pelbagai persidangan keselamatan. Pada tahun 2011 OWASP.my berpeluang mengadakan persidangan pertama [https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Day_KL_2011 OWASP Day KL 2011] dengan kerjasama dari [http://www.unikl.edu.m University Kuala Lumpur] & [http://www.osdc.my OSDC.my]
  
 
Dengan harapan pada tahun yang mendatang saya akan berusaha memajukan OWASP Malaysia dan memberi kesedaran keselamatan IT kepada rakyat Malaysia
 
Dengan harapan pada tahun yang mendatang saya akan berusaha memajukan OWASP Malaysia dan memberi kesedaran keselamatan IT kepada rakyat Malaysia
Line 34: Line 36:
 
*Linkedin : [http://www.linkedin.com/pub/mohd-fazli-azran/19/923/575 Mohd Fazli Azran]
 
*Linkedin : [http://www.linkedin.com/pub/mohd-fazli-azran/19/923/575 Mohd Fazli Azran]
  
*OWASP MY : [http://www.owasp.my OWASP Malaysia]
+
*OWASPMY : [http://www.owasp.my OWASP Malaysia Chapter]

Revision as of 01:58, 25 September 2012

I was OSS lovers and like to collaborate with others to do xtvt about OSS events, seminars, conference and workshop. Join many OSS community and spread about OSS to public. Work as System Administrator almost 11 years and hold professional cert like MCP,MCITP,CEH,MCSE,ECSA,LPT,CISE, NCLA and LPIC and believe on OSS spirit "Sharing is Caring". Now making another interest into security for make awareness to public what is security can do for community. Volunteer at Fedora Ambassador & openSUSE Ambassador and also CyberSAFE Ambassador from CyberSecurity Malaysia.

Now active at Malaysia Chapter Leader and Global Conference Committee. Now held as Secretariat at OSDC.my (Open Source Developer Community Malaysia) that organize many open source events & seminar. Still study at Asia E University on Information Technology & Communication.

My Planning for OWASP Malaysia :

  • 1) To increase our chapter to get be official OWASP members.
  • 2) To collaborate as many others events for promoting OWASP
  • 3) To get collaborative with local university to be OWASP members and adopt the OWASP education
  • 4) To get support by local developer and security professional on create new project for OWASP

OWASP.my community in Malaysia is a small community and not yet popular like others security community. To make it happen I need more activities to promote what is OWASP.my for and what the advantage can do with OWASP.my. So far I manage to get be partner, promotional and some of them help manage many events with OSDC.MY and variety of Security Conference. In 2011 at last OWASP.my have a chance to organize 1st OWASP Day KL 2011 with collaboration with University Kuala Lumpur & OSDC.my

Hope OWASP Malaysia Local Chapter will kick off to spread security awareness to the Malaysian

Bahasa Malaysia:

Saya adalah pecinta OSS dan berminat untuk berkerjasama dengan yang lain untuk membuat sebarang xtvt berkaitan acara, seminar, persidangan dan bengkel. Menyertai kebanyakan Komuniti OSS dan memperkenalkan OSS kepada masyarakat. Bekerja sebagai Sistem Admin selama hampir 11 tahun dan mempunyai sijil profesional seperti MCP,MCITP,CEH, MCSE, ECSA, LPT, CISE, NCLA & LPIC dan mempercayai semangat OSS "Perkongsian adalah Muhibbah". Masakini mempunyai minat yang mendalam mengenai keselamatan IT untuk kesedaran pengguna kepada rakyat dan apa yang boleh dilakukan untuk komuniti keselamatan IT. Sukarelawan di Duta Fedora, Duta openSUSE dan Duta CyberSAFE dari CyberSecurity Malaysia.

Menjadi aktif di OWASP sebagai Ketua Bahagian Malaysia dan Ahli Jawatankuasa Persidangan Global Menjadi Sekretariat di OSDC.My (Open Source Developer Community Malaysia) yang terlibat dalam pengajuran pelbagai acara dan seminar. Masih lagi belajar di Asia E University dalam Teknologi Maklumat & Komunikasi.

Perancangan saya untuk OWASP Malaysia:

  • 1) Untuk meningkatkan ahli OWASP.my menjadi ahli rasmi OWASP.
  • 2) Bekerjasama dengan pelbagai acara IT untuk mempromosikan OWASP.
  • 3) Mendapatkan kerjasama dengan universiti tempatan untuk menjadi ahli rasmi OWASP dan menjadikan pendidikan OWASP dalam syllabus Universiti.
  • 4) Mendapatkan sokongan pembuat aplikasi tempatan dan profesional keselamatan mewujudkan projek baru untuk OWASP

OWASP.My adalah komuniti yang masih muda dan memerlukan masa untuk bersaing dengan komuniti yang sedia ada. Untuk menjadikan ia sebagai kenyataan OWASP.my perlu proaktif mempromosikan OWASP dalam pelbagai acara dan persidangan keselamatan. Dalam masa ini saya banyak menyertai pelbagai cara dan keselamatan dengan OSDC.My dan pelbagai persidangan keselamatan. Pada tahun 2011 OWASP.my berpeluang mengadakan persidangan pertama OWASP Day KL 2011 dengan kerjasama dari University Kuala Lumpur & OSDC.my

Dengan harapan pada tahun yang mendatang saya akan berusaha memajukan OWASP Malaysia dan memberi kesedaran keselamatan IT kepada rakyat Malaysia