Difference between revisions of "Top 10 2007 Finnish"

From OWASP
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
==Introduction==
 
==Introduction==
  
'''Huom! Tämä sivu on täysin työn alla. Tavoitteena on aluksi saada työtä valmiiksi sitä mukaa kun suomennostyöhön osallistuvilla on aikaa. Suomennostyöhön saavat osallistua kaikki.'''
+
'''Huom! Tämä sivu on täysin työn alla. Tavoitteena on aluksi saada työtä valmiiksi sitä mukaa kuin suomennostyöhön osallistuvilla on aikaa. Suomennostyöhön saavat osallistua kaikki.'''
  
 
Tervetuloa OWASP Top 10 2007 suomennettuun versioon! Top 10:n 2007 versio on uudelleenkirjoitettu alkuperäisestä vuoden 2004 versiosta, ja kuvaa hyvin niitä tyypillisiä haavoittuvuuksia, joita nykypäivän web-sovelluksista havaitaan.  
 
Tervetuloa OWASP Top 10 2007 suomennettuun versioon! Top 10:n 2007 versio on uudelleenkirjoitettu alkuperäisestä vuoden 2004 versiosta, ja kuvaa hyvin niitä tyypillisiä haavoittuvuuksia, joita nykypäivän web-sovelluksista havaitaan.  
Line 11: Line 11:
 
'''OWASP Top 10:n tärkein tavoite on kouluttaa sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja organisaatioita''' tyypillisimpien sovellushaavoittuvuuksien seurauksista. Top 10 tarjoaa perusmenetelmät näiltä haavoittuvuuksilta suojautumiseen - loistava ensiaskel turvalliseen ohjelmistokehitykseen.  
 
'''OWASP Top 10:n tärkein tavoite on kouluttaa sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja organisaatioita''' tyypillisimpien sovellushaavoittuvuuksien seurauksista. Top 10 tarjoaa perusmenetelmät näiltä haavoittuvuuksilta suojautumiseen - loistava ensiaskel turvalliseen ohjelmistokehitykseen.  
  
'''Security is not a one-time event'''. It is insufficient to secure your code just once. By 2008, this Top 10 will have changed, and without changing a line of your application’s code, you may be vulnerable. Please review the advice in [[Top_10_2007-Where to Go From Here|Where to Go From Here]] for more information.
+
'''Tietoturvallisuutta ei saavuteta kerralla'''. Ei riitä, että sovellus tehdään turvalliseksi kerran. Esimerkiksi tämäkin lista on muuttunut vuosien varrella, ja muuttamatta sovelluksesi lähdekoodia uusien uhkien valossa, sovelluksesi voi olla turvaton. Lisätietoja ja tarkempia suosituksia on tarjolla englanninkielisessä dokumentissa [[Top_10_2007-Where to Go From Here|Where to Go From Here]].
  
'''A secure coding initiative must deal with all stages of a program’s lifecycle'''. Secure web applications are '''''only''''' possible when a secure SDLC is used. Secure programs are secure by design, during development, and by default. There are at least 300 issues that affect the overall security of a web application. These 300+ issues are detailed in the [[OWASP_Guide_Project|OWASP Development Guide]], which is essential reading for anyone developing web applications today.
+
'''Turvallisen ohjelmoinnin periaatteet tulee olla mukana kaikissa sovelluksen elinkaaren vaiheissa.'''. Turvallinen web-sovellus on mahdollinen '''''vain''''' kun turvallisen ohjelmoinnin elinkaariajattelu on mukana (secure SDLC). Tämän ajattelumallin tulee olla oletuksena mukana sekä suunnitteluvaiheessa ekkä kaikissa kehitysvaiheissa. Erilaisia web sovellusten tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on vähintään 300. Näistä tekijöistä on tarkempia kuvauksia englanninkielisessä dokumentissa [[OWASP_Guide_Project|OWASP Development Guide]], mikä sisältää oleellista luettavaa kaikille nykypäivän web-sovelluskehittäjille.
  
'''This document is first and foremost an education piece, not a standard'''. Please do not adopt this document as a policy or standard without [mailto:owasp@owasp.org talking to us] first! If you need a secure coding policy or standard, OWASP has secure coding policies and standards projects in progress. Please consider joining or financially assisting with these efforts.
+
'''Tämän dokumentin ensisijainen tarkoitus olla opetuksellinen, ei standardi'''. Älä käytä tätä dokumenttia tietoturvallisuuden ohjenuorana tai standardina ottamatta [mailto:owasp@owasp.org meihin yhteyttä] ensin! Jos tarvitset turvallisen ohjelmistokehityksen starndardia, OWASPilla on käynnissä tähän liittyviä toisia projekteja. Liittymällä tai antamalla tukea näihin projekteihin
  
== Acknowledgements ==
+
== Kiitokset avustajille ==
  
 
{|  
 
{|  
Line 38: Line 38:
 
*Colin Wong, Nigel Evans and Andre Gironda for e-mailed comments.
 
*Colin Wong, Nigel Evans and Andre Gironda for e-mailed comments.
  
== Summary ==
+
== Tiivistelmä ==
  
 
{| border='1' cellpadding='2'  
 
{| border='1' cellpadding='2'  

Revision as of 04:30, 23 September 2008

Introduction

Huom! Tämä sivu on täysin työn alla. Tavoitteena on aluksi saada työtä valmiiksi sitä mukaa kuin suomennostyöhön osallistuvilla on aikaa. Suomennostyöhön saavat osallistua kaikki.

Tervetuloa OWASP Top 10 2007 suomennettuun versioon! Top 10:n 2007 versio on uudelleenkirjoitettu alkuperäisestä vuoden 2004 versiosta, ja kuvaa hyvin niitä tyypillisiä haavoittuvuuksia, joita nykypäivän web-sovelluksista havaitaan.

Java Enterprise Edition-kohtainen lista on ladattavissa englanniksi: here

Tavoite

OWASP Top 10:n tärkein tavoite on kouluttaa sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja organisaatioita tyypillisimpien sovellushaavoittuvuuksien seurauksista. Top 10 tarjoaa perusmenetelmät näiltä haavoittuvuuksilta suojautumiseen - loistava ensiaskel turvalliseen ohjelmistokehitykseen.

Tietoturvallisuutta ei saavuteta kerralla. Ei riitä, että sovellus tehdään turvalliseksi kerran. Esimerkiksi tämäkin lista on muuttunut vuosien varrella, ja muuttamatta sovelluksesi lähdekoodia uusien uhkien valossa, sovelluksesi voi olla turvaton. Lisätietoja ja tarkempia suosituksia on tarjolla englanninkielisessä dokumentissa Where to Go From Here.

Turvallisen ohjelmoinnin periaatteet tulee olla mukana kaikissa sovelluksen elinkaaren vaiheissa.. Turvallinen web-sovellus on mahdollinen vain kun turvallisen ohjelmoinnin elinkaariajattelu on mukana (secure SDLC). Tämän ajattelumallin tulee olla oletuksena mukana sekä suunnitteluvaiheessa ekkä kaikissa kehitysvaiheissa. Erilaisia web sovellusten tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on vähintään 300. Näistä tekijöistä on tarkempia kuvauksia englanninkielisessä dokumentissa OWASP Development Guide, mikä sisältää oleellista luettavaa kaikille nykypäivän web-sovelluskehittäjille.

Tämän dokumentin ensisijainen tarkoitus olla opetuksellinen, ei standardi. Älä käytä tätä dokumenttia tietoturvallisuuden ohjenuorana tai standardina ottamatta meihin yhteyttä ensin! Jos tarvitset turvallisen ohjelmistokehityksen starndardia, OWASPilla on käynnissä tähän liittyviä toisia projekteja. Liittymällä tai antamalla tukea näihin projekteihin

Kiitokset avustajille

We thank MITRE for making Vulnerability Type Distribution in CVE data freely available for use. The OWASP Top Ten project is led and sponsored by Aspect_logo.gif.

Project Lead: Andrew van der Stock (Executive Director, OWASP Foundation)

Co-authors: Jeff Williams (Chair, OWASP Foundation), Dave Wichers (Conference Chair, OWASP Foundation)

We’d like to thank our reviewers:

  • Raoul Endres for help in getting the Top 10 going again and with his valuable comments.
  • Steve Christey(MITRE) for an extensive peer review and adding the MITRE CWE data
  • Jeremiah Grossman (WhiteHat Security) for peer reviewing and contributing information about the success (or otherwise) of automated means of detection.
  • Neil Smithline (OneStopAppSecurity.com) for comments and producing the Wiki version.
  • Sylvan von Stuppe for an exemplary peer review.
  • Colin Wong, Nigel Evans and Andre Gironda for e-mailed comments.

Tiivistelmä

A1 - Cross Site Scripting (XSS) XSS flaws occur whenever an application takes user supplied data and sends it to a web browser without first validating or encoding that content. XSS allows attackers to execute script in the victim's browser which can hijack user sessions, deface web sites, possibly introduce worms, etc.

Haitallisen komentosarjasyötteen (skriptin) välittäminen käyttäjän selaimeen

Käyttäjän antama syöte välitetään tarkistamatta toisen käyttäjän selaimeen. Tämä mahdollistaa esim. istunnon kaappaavien tai web-sivuston sisältöä väärentävien komentosarjojen ajamisen selaimessa.


A2 - Injection Flaws Injection flaws, particularly SQL injection, are common in web applications. Injection occurs when user-supplied data is sent to an interpreter as part of a command or query. The attacker's hostile data tricks the interpreter into executing unintended commands or changing data.

Haitallisen taustajärjestelmäkomennon välittäminen syötteenä

Käyttäjän antama syöte välitetään tarkistamatta osana komentoa taustajärjestelmälle, esim. tietokannalle tai käyttöjärjestelmälle. Tämä mahdollistaa haitallisten komentojen ajamisen taustajärjestelmässä.

A3 - Malicious File Execution Code vulnerable to remote file inclusion (RFI) allows attackers to include hostile code and data, resulting in devastating attacks, such as total server compromise. Malicious file execution attacks affect PHP, XML and any framework which accepts filenames or files from users.

Haitallisen tiedoston välittäminen sovellukselle

Käyttäjän antama tiedosto tai tiedostonimi välitetään sovellukselle tarkistamatta tiedoston sisällön tai tiedostonimen oikeellisuutta. Tämä mahdollistaa käyttäjälle tavan liittää haitallista koodia tai haitallisia tiedostoja sovelluksen käyttöön.


A4 - Insecure Direct Object Reference A direct object reference occurs when a developer exposes a reference to an internal implementation object, such as a file, directory, database record, or key, as a URL or form parameter. Attackers can manipulate those references to access other objects without authorization.

Sovelluksen sisäisen objektiviittauksen väärinkäyttö

Käyttäjälle paljastuu viittauksia sovelluksen sisäisesti käyttämiin objekteihin, kuten tiedostoihin, hakemistoihin tai tietokantatauluihin. Viittaukset voivat paljastua esim. käyttäjälle näkyvien parametrien arvona. Tämä mahdollistaa käyttäjälle luvattoman pääsyn sovelluksen ulkopuolisiin objekteihin manipuloimalla viittauksia.


A5 - Cross Site Request Forgery (CSRF) A CSRF attack forces a logged-on victim's browser to send a pre-authenticated request to a vulnerable web application, which then forces the victim's browser to perform a hostile action to the benefit of the attacker. CSRF can be as powerful as the web application that it attacks.

Haitallisen sovelluskutsun tekeminen käyttäjän oikeuksilla

Sovellukseen kirjautunut käyttäjä houkutellaan käyttämään sovellusta manipuloidun linkin kautta. Manipuloitu linkki sisältää tarvittavat parametrit suorittamaan haluttu luvaton toiminto. Tämä mahdollistaa käyttäjälle haitallisen toiminnon suorittamisen käyttäjän oikeuksilla ja käyttäjän tietämättä.


A6 - Information Leakage and Improper Error Handling Applications can unintentionally leak information about their configuration, internal workings, or violate privacy through a variety of application problems. Attackers use this weakness to steal sensitive data, or conduct more serious attacks.
A7 - Broken Authentication and Session Management Account credentials and session tokens are often not properly protected. Attackers compromise passwords, keys, or authentication tokens to assume other users' identities.
A8 - Insecure Cryptographic Storage Web applications rarely use cryptographic functions properly to protect data and credentials. Attackers use weakly protected data to conduct identity theft and other crimes, such as credit card fraud.
A9 - Insecure Communications Applications frequently fail to encrypt network traffic when it is necessary to protect sensitive communications.
A10 - Failure to Restrict URL Access Frequently, an application only protects sensitive functionality by preventing the display of links or URLs to unauthorized users. Attackers can use this weakness to access and perform unauthorized operations by accessing those URLs directly.
Table 1: Top 10 Web application vulnerabilities for 2007


There are several pages in this document that are not dedicated to a specific vulnerability and hence are not listed in the table. Here is the list of them.

Top 10 2007 The main page for the document (this page). Besides providing an introduction, bookmarking the "Summary" section (this can be done by dragging this link to your browser's bookmarks) gives you quick access to the entire document.
Top 10 2007-Methodology A description of the methodology used to select the vulnerabilities for this document.
Top 10 2007-Where to Go From Here Some advice as to how to proceed once you have read this document.
Top 10 2007-References Recommendations for further reading.
Table 1a: Pages in the OWASP Top Ten 2007 document other than the vulnerability pages listed above.

A Note About The Different Versions

While the only official version of the OWASP Top Ten 2007 list is the downloadable English PDF version, OWASP has put together this Wiki that initially contains the same content as the PDF. But OWASP hopes that will change with your help. OWASP encourages community involvement and wants your help to make the Wiki version even better. To aid in this they have put together a brief tutorial to get you started.

Downloadable Versions

You can download the Top 10 2007 (Final) here:

  • Looking for a version in another language? We could use your help translating. Contact Andrew van der Stock (vanderaj ...(@)... owasp.org) to help translating the OWASP Top 10 into your language.


    »»»»

© 2002-2007 OWASP Foundation This document is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 license. Some rights reserved.