Sikkerhet i hverdagen 1

De OWASP
Saltar a: navegación, buscar

Dette er spørsmål til, og diskusjonen som fulgte på, Medlemsmøte onsdag 25. februar:

Oppe til diskusjon

Hva kan jeg som utvikler gjøre for å øke fokuset på sikkerhet i prosjektet?

Stilt av: Knut Vidar Siem

 • Må man spørre om å få sikre kode? Man kan definere det som en del av oppgaven slik som ofte gjøres med testing. Man bør imidlertid ha fått én eller annen form for mandat.
 • Awareness/skremsel, men ikke exploit hull i prod!
 • Vise sparte penger/risikopenger til en lederperson
 • Sidestille sikkerhet med funksjonalitet: sikkerhetskrav
 • Gå gjennom Top 10, ikke bare nevne dem
 • Sette opp verktøy som FindBugs og diskutere funn
 • Vise at god praksis hjelper
 • Komme igang. Start i det små.

Hvordan kan jeg som utvikler sikre 'midt i applikasjonen'-kode?

Stilt av: Knut Vidar Siem

Spørsmålet stilles altså ikke i kontekst av skjemainput eller databasespørringer, men den store massen av helt ordinær businesskode.

 • Gjør code reviews (også) av forretningslogikk
 • Pass opp for logging av bad data med sårbar klient
 • Utvikle med fokus på kontrakter.
 • Identifiser tillitsgrensene
 • Ha et tjenestelag
 • Hvem får tilgang til å utføre ting?
 • Pass opp for skrivefeil i adgangstabellene
 • Don't do it yourself: kryptering, authn/authz, datoaritmetikk etc.
 • Bruk sterk typing der man kan
 • Cross-cutting-ting auth, cache
 • Vær eksplisitt med hva som eksponeres av modellen til browsere
 • Reduser mengden tolket kode

Hvordan takle CSRF i Ajax-applikasjoner?

Stilt av: Kåre Presttun

 • Er svaret token frem og tilbake?
 • Hva med flere tokens "ute" samtidig i en applikasjon med mange forms?
 • Hvorfor sesjonsnøkler???

Hvordan ser det generelle trusselbildet ut for Ajax?

Stilt av: ?

 • text/plain for å hindre evaluering
 • HTML 5 og klientside SQL-injection
 • Callbacks
 • Avanserte datastrukturer
 • Ufullstendig sårbarhetsscan

Hva skal man gjøre om man oppdager et sikkerhetshull som har havnet i produksjon?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

 • Patche best mulig, *raskest* mulig med mulighet for overvåkning
 • App.firewall med spesiell signatur kan forhindre exploits
 • mod_security kan skrive om requests til sårbare ressurser
 • Concurrency-issues gjør det hele vanskeligere
 • OWASP-prosjektet har dekket en stor mengde hull i Webgoat med mod_security
 • Må ha en planlagt respons på slike hendelser
 • Ta vare på beviser (rullende filer) -- ikke shutdown

Hvordan leder man et sikkerhetsprogram i en bedrift ?

Stilt av: ?

 • Standarder ISO-27000 [1] (ikke så mye prosess; mer "hva?")
 • Noen offentlige forespørsler etterlyser 27001-sertifisering
 • COBIT [2] går mer inn på "hvordan?"
 • Hvordan møtes sårbarheter og fluff?
 • Retningslinjer
 • Spesifisering og sikkerhetskrav
 • Være pragmatisk og konkret
 • Man må selv lage policies og guidelines
 • 27k1 kritiseres for å være for ekstrem i krav om målbarhet
 • Definere hva som aksepteres
 • Se på induistristandard (naboen)
 • Være aktiv og diskutere

Ikke tatt opp

Hvordan finner man ut om et sikkerhetshull har blitt utnyttet?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

Er det noen forebyggende ting man kan gjøre slik at man lettere kan finne ut om sårbarheter blir utnyttet?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

Hva kan vi/OWASP gjøre for bedre sikkerhet i norske utviklingsprosjekt?

Stilt av: Markus Harboe

Når i utviklingsprosjektet bør sikkerheten i analyseres/testes?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan håndterer man sårbarheter som finnes dagene før driftsetting?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan håndterer man sårbarheter i applikasjoner i full drift

Stilt av: Markus Harboe (ref. Baards forsalg)

Hvordan kan man som tredjepart gi råd om hvilke sårbarheter som fjernes før applikasjonen settes i produksjon?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan presentere sårbarhetsfunn for hhv. leveranse og mottakersiden?

Stilt av: Markus Harboe

Hva finnes av verktøy for å automatisk sjekke sikkerhet?

Stilt av: Erik Drolshammer

Kan automatiske verktøy for sikkerhetssjekking brukes som en del av f.eks. CI?

Stilt av: Erik Drolshammer