Sikkerhet i hverdagen 1

From OWASP
Jump to: navigation, search

Dette er spørsmål til, og diskusjonen som fulgte på, Medlemsmøte onsdag 25. februar:

Oppe til diskusjon

Hva kan jeg som utvikler gjøre for å øke fokuset på sikkerhet i prosjektet?

Stilt av: Knut Vidar Siem

  • Må man spørre om å få sikre kode? Man kan definere det som en del av oppgaven slik som ofte gjøres med testing. Man bør imidlertid ha fått én eller annen form for mandat.
  • Awareness/skremsel, men ikke exploit hull i prod!
  • Vise sparte penger/risikopenger til en lederperson
  • Sidestille sikkerhet med funksjonalitet: sikkerhetskrav
  • Gå gjennom Top 10, ikke bare nevne dem
  • Sette opp verktøy som FindBugs og diskutere funn
  • Vise at god praksis hjelper
  • Komme igang. Start i det små.

Hvordan kan jeg som utvikler sikre 'midt i applikasjonen'-kode?

Stilt av: Knut Vidar Siem

Spørsmålet stilles altså ikke i kontekst av skjemainput eller databasespørringer, men den store massen av helt ordinær businesskode.

  • Gjør code reviews (også) av forretningslogikk
  • Pass opp for logging av bad data med sårbar klient
  • Utvikle med fokus på kontrakter.
  • Identifiser tillitsgrensene
  • Ha et tjenestelag
  • Hvem får tilgang til å utføre ting?
  • Pass opp for skrivefeil i adgangstabellene
  • Don't do it yourself: kryptering, authn/authz, datoaritmetikk etc.
  • Bruk sterk typing der man kan
  • Cross-cutting-ting auth, cache
  • Vær eksplisitt med hva som eksponeres av modellen til browsere
  • Reduser mengden tolket kode

Hvordan takle CSRF i Ajax-applikasjoner?

Stilt av: Kåre Presttun

  • Er svaret token frem og tilbake?
  • Hva med flere tokens "ute" samtidig i en applikasjon med mange forms?
  • Hvorfor sesjonsnøkler???

Hvordan ser det generelle trusselbildet ut for Ajax?

Stilt av: ?

  • text/plain for å hindre evaluering
  • HTML 5 og klientside SQL-injection
  • Callbacks
  • Avanserte datastrukturer
  • Ufullstendig sårbarhetsscan

Hva skal man gjøre om man oppdager et sikkerhetshull som har havnet i produksjon?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

  • Patche best mulig, *raskest* mulig med mulighet for overvåkning
  • App.firewall med spesiell signatur kan forhindre exploits
  • mod_security kan skrive om requests til sårbare ressurser
  • Concurrency-issues gjør det hele vanskeligere
  • OWASP-prosjektet har dekket en stor mengde hull i Webgoat med mod_security
  • Må ha en planlagt respons på slike hendelser
  • Ta vare på beviser (rullende filer) -- ikke shutdown

Hvordan leder man et sikkerhetsprogram i en bedrift ?

Stilt av: ?

  • Standarder ISO-27000 [1] (ikke så mye prosess; mer "hva?")
  • Noen offentlige forespørsler etterlyser 27001-sertifisering
  • COBIT [2] går mer inn på "hvordan?"
  • Hvordan møtes sårbarheter og fluff?
  • Retningslinjer
  • Spesifisering og sikkerhetskrav
  • Være pragmatisk og konkret
  • Man må selv lage policies og guidelines
  • 27k1 kritiseres for å være for ekstrem i krav om målbarhet
  • Definere hva som aksepteres
  • Se på induistristandard (naboen)
  • Være aktiv og diskutere

Ikke tatt opp

Hvordan finner man ut om et sikkerhetshull har blitt utnyttet?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

Er det noen forebyggende ting man kan gjøre slik at man lettere kan finne ut om sårbarheter blir utnyttet?

Stilt av: Baard H. Rehn Johansen

Hva kan vi/OWASP gjøre for bedre sikkerhet i norske utviklingsprosjekt?

Stilt av: Markus Harboe

Når i utviklingsprosjektet bør sikkerheten i analyseres/testes?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan håndterer man sårbarheter som finnes dagene før driftsetting?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan håndterer man sårbarheter i applikasjoner i full drift

Stilt av: Markus Harboe (ref. Baards forsalg)

Hvordan kan man som tredjepart gi råd om hvilke sårbarheter som fjernes før applikasjonen settes i produksjon?

Stilt av: Markus Harboe

Hvordan presentere sårbarhetsfunn for hhv. leveranse og mottakersiden?

Stilt av: Markus Harboe

Hva finnes av verktøy for å automatisk sjekke sikkerhet?

Stilt av: Erik Drolshammer

Kan automatiske verktøy for sikkerhetssjekking brukes som en del av f.eks. CI?

Stilt av: Erik Drolshammer