Norway Chapter styret

From OWASP
Revision as of 05:11, 10 June 2009 by Presttun (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Foreningens styre består av:

  • Kåre Presttun (leder)
  • Erlend Oftedal (kasserer)
  • Harald Øygard (styremedlem)
  • Knut Vidar Siem (varamedlem)

Valgkomitéen består av:

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe