Norway Chapter styret

From OWASP
Revision as of 11:38, 24 May 2011 by Eoftedal (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Foreningens styre består av:

  • Erlend Oftedal (leder)
  • Kåre Presttun (kasserer)
  • Knut Vidar Siem styremedlem)
  • Jøran Lillesand (styremedlem)
  • Michael Mann(styremedlem)

Valgkomitéen består av:

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe

Tilbake til Norway Chapter