Norway Chapter Forslagskasse

From OWASP
Revision as of 08:16, 5 June 2008 by Eoftedal (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hovedtema

Her kan du komme med forslag til temaer for medlemsmøtene.

 • Enterprise API og Spring Security (ACEGI) - presentasjon av rammeverkene
 • Webgoat live - kjøre live demo og evt. la deltakere forsøke selv
 • Validering av data - hvor/når/typer
 • Cross Site Scripting / SQL-injection
 • Feil i kjente rammeverk - Vise feil som har eksistert i kjente rammeverk
 • Prosjektleder - Hvordan argumentere for økt fokus på sikkerhet
 • OWASP-guiden
 • Sikker systemutvikling i praksis - Java/.NET
 • Penetrasjonstesting - Hvordan
 • Taksonomi for kodefeil (jfr. OWASP Top 10 og Software Security, McGraw 2006)

Tooltip

Små (10-15 min) praktiske foredrag som vi kan med hvert møte

 • Firefox som sikkerhetstestingsverktøy - Erlend Oftedal
 • Paros -
 • Burp suite -


Tilbake til Norway Chapter