Norway Chapter Forslagskasse

From OWASP
Jump to: navigation, search

Forslagskasse

Her kan du komme med forslag til temaer for medlemsmøtene.

  • Enterprise API og Spring Security (ACEGI) - presentasjon av rammeverkene
  • Webgoat live - kjøre live demo og evt. la deltakere forsøke selv
  • Validering av data - hvor/når/typer
  • Cross Site Scripting / SQL-injection
  • Feil i kjente rammeverk - Vise feil som har eksistert i kjente rammeverk
  • Prosjektleder - Hvordan argumentere for økt fokus på sikkerhet
  • OWASP-guiden
  • Sikker systemutvikling i praksis - Java/.NET
  • Penetrasjonstesting - Hvordan
  • Taksonomi for kodefeil (jfr. OWASP Top 10 og Software Security, McGraw 2006)