Norway Chapter Forslagskasse

From OWASP
Revision as of 06:40, 29 January 2009 by Knut Vidar Siem (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Hovedtema

Her kan du komme med forslag til temaer for medlemsmøtene.

 • Sårbarhetsanalyse og penetrasjonstesting
  • En gjennomgang av risikobildet slik det er nå.
 • Enterprise API, JSecurity og Spring Security (ACEGI) - presentasjon av rammeverkene
 • Webgoat live - kjøre live demo og evt. la deltakere forsøke selv
 • Validering av data - hvor/når/typer
 • Cross Site Scripting / SQL-injection
 • Feil i kjente rammeverk - Vise feil som har eksistert i kjente rammeverk
 • Hvordan få gjennomslag for økt fokus på sikkerhet?
  • Lover og regler som kan brukes i argumentasjonen. Hvilke er viktige i forhold til sikkerhetskrav?
  • Sikring som en naturlig del av hver utviklingsoppgave -- utviklernes integritet
 • OWASP-guiden
 • Sikker systemutvikling i praksis - Java/.NET
 • ModSecurity sikrer din webapplikasjon (Hva er en applikasjonsbrannmur?)
 • Sikkerhet i hverdagen: Kan vi bli flinkere?
 • Sikring av webapplikasjoner - mer enn inputvalidering

Tooltip

Små (10-15 min) praktiske foredrag som vi kan med hvert møte

 • Firefox som sikkerhetstestingsverktøy - Erlend Oftedal
 • Paros -
 • Burp suite -


Tilbake til Norway Chapter