Norway/Generalforsamling 2010

From OWASP
Revision as of 08:55, 8 April 2010 by Eoftedal (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Generalforsamling 2010

Referent: Jøran Vagnby Lillesand

  1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
  2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Godkjent med akklamasjon.
  3. Eventuelt. Ingen saker meldt.
  4. Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon.
  5. Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.