Norway/Generalforsamling 2010

From OWASP
Revision as of 08:50, 8 April 2010 by Eoftedal (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

h1. Generalforsamling 2010

Referent: Jøran Vagnby Lillesand

1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent. 2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Årsberetning enstemmig godkjent. 3. Eventuelt. Ingen saker meldt. 4. Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon. 5. Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.