Difference between revisions of "Norway/Generalforsamling 2010"

From OWASP
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
h1. Generalforsamling 2010  
+
= Generalforsamling 2010 =
  
 
Referent: Jøran Vagnby Lillesand  
 
Referent: Jøran Vagnby Lillesand  

Latest revision as of 08:55, 8 April 2010

Generalforsamling 2010

Referent: Jøran Vagnby Lillesand

  1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
  2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Godkjent med akklamasjon.
  3. Eventuelt. Ingen saker meldt.
  4. Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon.
  5. Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.