Difference between revisions of "Norway/Generalforsamling 2010"

From OWASP
Jump to: navigation, search
(Created page with 'h1. Generalforsamling 2010 Referent: Jøran Vagnby Lillesand 1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent. 2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Årsberetning enst…')
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
h1. Generalforsamling 2010
+
= Generalforsamling 2010 =
  
Referent: Jøran Vagnby Lillesand
+
Referent: Jøran Vagnby Lillesand  
  
1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
+
#Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.  
2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Årsberetning enstemmig godkjent.
+
#Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Godkjent med akklamasjon.  
3. Eventuelt. Ingen saker meldt.
+
#Eventuelt. Ingen saker meldt.  
4. Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon.
+
#Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon.  
5. Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.
+
#Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.

Latest revision as of 09:55, 8 April 2010

Generalforsamling 2010

Referent: Jøran Vagnby Lillesand

  1. Godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
  2. Årsberetning ved styreleder Kåre Prestun. Godkjent med akklamasjon.
  3. Eventuelt. Ingen saker meldt.
  4. Valg. Forslag om å ta inn Siem som styremedlem og utvide med Jøran Lillesand som vara. Vedtatt med akklamasjon.
  5. Valgkomiteén gjenvalgt med akklamasjon.