This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Medlemsmøter 2015

From OWASP
Revision as of 16:13, 17 April 2016 by Josteitv (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Medlemsmøter

Medlemsmøte 19. november kl 17:00 - 19:00

Sted: Rom Alfa & Omega, ved Norsk Regnesentral, NR ligger i 4. etasje av Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23a, 0373 Oslo - også kjent som "det gamle IFI-bygget" på OiU

Påmelding: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/226703923/ eller send epost til asmund.skomedal@nr.no

Agenda: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/226703923/

Medlemsmøte 16. september kl 17:00 - 19:30

Sted: Teknologihuset Pilestredet 56, Oslo, store salen

Påmelding: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/225200078/ eller send epost til a.r.thorsen@fsat.no

Agenda: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/225200078/

Medlemsmøte 7. mai kl 17:30 - D-Fens

Sted: Forskningsveien 3b, Oslo (se kart på meetup.com)

Påmelding: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/221907724/ eller send epost til erlend.oftedal(æt)owasp.org

Agenda: http://www.meetup.com/OWASP-Norway/events/221907724/

Slides: Media:OWASP_Norway-Defender_Economics-Andreas_Lindh.pdf

Generalforsamling

Tid: Mandag 13.04.2015 Sted: Mnemonic, Wergelandsveien 23


1. Valg av nytt styre for OWASP Norway

Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

Styreleder: Erlend Oftedal <erlend.oftedal@owasp.org> (Gjenvalg)

Kasserer: Kåre Presttun <kaare@mnemonic.no> (Gjenvalg)

Styremedlem: Audun Dragland <audun.dragland@computas.com> (Ny)

Styremedlem: Jostein Tveit <jostein.tveit@steria.no> (Ny)

Styremedlem: Asbjørn Thorsen <asbjoert@gmail.com> (Ny)

Styremedlem: Jon Are Rakvåg <jonare@jonare.no> (Ny)

Styremedlem: Åsmund Skomedal <asmund.skomedal@nr.no> (Ny)


Valgkomite:

Bjarte Østvold <bjarte@nr.no> (Ny)

Jøran Vanby Lillesand <joran.lillesand@bekk.no> (Ny)

Markus Harboe <markus.harboe@gmail.com> (Gjenvalg)


2. Eventuelt

Erlend presenterte Trello som et verktøy for styremedlemmene å organisere fremtidige medlemsmøter og foreslo Teknologihuset som fast møtested.

Tilbake til Norway Chapter

Tidligere år

Medlemsmøter 2014

Medlemsmøter 2013

Medlemsmøter 2012

Medlemsmøter 2011

Medlemsmøter 2010

Medlemsmøter 2009

Medlemsmøter 2008