Input Validation Cheat Sheet tr

From OWASP
Jump to: navigation, search

Giriş

Bu makale, uygulamalarınızda kullanılan girdi doğrulama işlevsellikleri için temiz,basit ve dava edilebilir noktalar üzerinde rehber olmaya odaklanmıştır.

Beyaz Liste Girdi Doğrulaması

Saldırıyı mümkün olduğunca en erken aşamada, kullanıcı/saldırganın isteğini işleme tabi tutma aşamasında önlemek/önlemeye çalışmak tavsiye edilir. Girdi doğrulaması, girdinin uygulama tarafından işlenmesinden hemen önce izin verilmeyen girdileri tespit etmek için kullanılabilir. Yazılım geliştiriciler saldırı karakterlerini ve “'”,”1=1” gibi karakter dizileri yada “<script>” biçimlerini tespit edebilmek için sıklıkla kara liste doğrulamasını uygularlar,fakat bu yöntem tek olarak kullanıldığında saldırgan için kara listede ki filtrelerden kaçınmak için sadece küçük bir test olacağından dolayı tam olarak sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Buna artı olarak, bu tür filtreler çoğu zaman “O'Brian” örneğinde olduğu gibi izin verilen girdileri de (kesme işareti) “'” filtrelendiği için engelleyebilmektedir.

Beyaz liste doğrulaması, kullanıcı tarafından sağlanan tüm girdi alanları için uygundur. Beyaz liste doğrulaması tam olarak neye veya nelere izin verileceğinin tanımlarını içerir ve bunların dışında kalan herşey ise yetkilendirilmeyecektir. Eğer girdi veri yapısı düzenli ise (mesela tarihler,sosyal güvenlik numaraları,posta kodları,eposta adresleri gibi) o zaman yazılım geliştirici her girdiyi doğrulamak için genellikle düzenli ifadelere dayalı olarak çok güçlü doğrulama motifleri tanımlayabilir. Eğer girdi alanı aşağı açılan bir listeden veya radyo düğmeleri tanımlanmış mevcut bir kümeden belirleniyorsa, o zaman ilk olarak girdi verisi kullanıcıya sunulan değerlerden biri ile eşleşmelidir. Doğrulaması en zor alanlar “özgür yazım alanları” (free text) olarak da bilinen alanlardır, bloglar gibi. Fakat, bu alanlar belirli bir dereceye kadar doğrulanabilse bile, yazdırılamayan karakterleri çıkarıp girdi alanı için maksimum kapasite tanımlaması yapabilirsiniz.

Düzenli ifadeleri geliştirmek karmaşık olabilir ve bu kılavuz dökümanının içeriğinde değildir. Lakin, internet üzerinde düzenli ifadeleri geliştirebilmek için birçok kaynak bulunabilir,,bunlar için http://www.regular-expressions.info/ ve OWASP Validation Regex Repository adreslerine göz atabilirsiniz.

Beyaz Liste Regex Örnekleri

 Posta kodları için özgür yazım alanı doğrulaması (5 basamaklı artı opsiyonel -4) ^\d{5}(-\d{4})?$
 
 Aşağı açılan sabit listeden ABD eyalet seçimi veri doğrulaması
   ^(AA|AE|AP|AL|AK|AS|AZ|AR|CA|CO|CT|DE|DC|FM|FL|GA|GU|HI|ID|IL|IN|IA|KS|KY|LA|ME|MH|MD|MA|MI|MN|MS|
   MO|MT|NE|NV|NH|NJ|NM|NY|NC|ND|MP|OH|OK|OR|PW|PA|PR|RI|SC|SD|TN|TX|UT|VT|VI|VA|WA|WV|WI|WY)$

Java Regex Kullanım Örnekleri

 Düzenli ifade kullanarak "zip" parametresinin doğrulanması.
 
 private static final Pattern zipPattern = Pattern.compile("^\d{5}(-\d{4})?$");
 public void doPost( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
 	try {
 		String zipCode = request.getParameter( "zip" );
 		if ( !zipPattern.matcher( zipCode ).matches()  {
 			throw new YourValidationException( "Improper zipcode format." );
 		}
 		.. do what you want here, after its been validated ..
 	} catch(YourValidationException e ) {
 		response.sendError( response.SC_BAD_REQUEST, e.getMessage() );
 	}
 }

Bazı beyaz liste doğrulayıcıları faydalanabilmeniz için çeşitli açık kaynak paketleri içerisinde önceden tanımlanmıştır. Altta bu beyaz listeleri sağlayan iki paketi görebilirsiniz.

Yazar ve Editör

Dave Wichers - dave.wichers [at] aspectsecurity.com